Tag #other

Các bài viết của tag:

Tự Debug chính bản thân mình
1 phút đọc
123 lượt xem

18/04/2023 22:00

Tôi đã tự nhìn nhận lại bản thân của tôi ra sao sau những năm tháng về ngành Developer này.

Trải nghiệm và đánh giá các ngân hàng số từ một "con nghiện" sưu tầm thẻ
1 phút đọc
260 lượt xem

31/08/2021 00:18

Liệu bạn sẽ thích hợp với ngân hàng nào ?